WYBRANE ARTYKUŁY

Ks. Janusz Mółka SJ, Boży Chleb, „Bethania”, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Jezuici, Nowy Sącz, nr 5(149) maj 2008, s. 4-5.