WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Najświętsze Serce Jezusa – „serce formujące” relacje kościelne i społeczne – wezwanie do komunii życia, prawdy i miłości, (praca zbiorowa; złożone do druku)