WYBRANE ARTYKUŁY

Ks. Janusz Mółka SJ, Najświętsze Serce Jezusa – „serce formujące” relacje kościelne i społeczne – wezwanie do komunii życia, prawdy i miłości, w: ……