WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Pedagog troszczący się o godny rozwój i wychowanie młodzieży, w: Docere et educare. Książka dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Kubikowi z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, red. naukowa J. Mółka SJ, G. Łuszczak SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 189-208.

Adres:

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

 

Telefon:

(+48) 12 423-44-89
 

Copyright © 2013 by Janusz Mółka. Wszelkie prawa zastrzeżone.