WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Pedagog troszczący się o godny rozwój i wychowanie młodzieży, w: Docere et educare. Książka dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Kubikowi z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, red. naukowa J. Mółka SJ, G. Łuszczak SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 189-208.