WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, O sposobie wychowywania młodych ludzi według wskazówek św. Ignacego z Loyoli. Przepis na wychowanie, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 37(1)2010, s. 44-45.