WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, „Troska” w działalności wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2000 nr 1(5), s. 151-154.

Troska w pedagogice w jakiś sposób staje się warunkiem oraz nadaje kierunek wszelkiemu rozwojowi i wzrostowi. Termin ten zachęca też do rozważań nad odpowiedzialnością wobec podejmowanej czy też zaniedbywanej działalności wychowawczej. Refleksja ta wydaje się potrzebna w sytuacji, gdy słyszy się stwierdzenie, że wychowanie znajduje się na rozdrożu. Należy więc szukać odpowiedzi na kilka niejasności i pytań: Czy istnieje możliwość i szansa, aby podejmowany wysiłek wychowawczy mógł być właściwie ukierunkowany? Czy w codziennym trudzie wychowawczym można odnaleźć sens, znaczenie oraz perspektywy i nadzieje pełnego rozwoju młodego człowieka? Od czego zaczynać?

 

Literatura

 

Guare R.E., Przekraczając granice troski, w: Ignacjański Model Wychowania, Materiały szkoleniowe nr 3, Refleksja, Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia 1997, s. 42-51.

Ignatian Pedagogy: a practical approach, Curia Praepositi Generalis Societatis Jesu, Roma 1993 (Tłumaczenie na język polski: Pedagogika Ignacjańska. Podejście praktyczne, Warszawa 1994).

Jan Paweł II w Polsce, 31 maja 1997 – 10 czerwca 1997. Przemówienia i homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Kolvenbach P.-H., SJ, Właściwości pedagogiki proponowanej przez Towarzystwo Jezusowe, „Horyzonty Wiary” 1992, z. 14, s. 9-10.

Kolvenbach P.-H., SJ, Wychowanie w duchu św. Ignacego, „Przegląd Powszechny” 1998, 4(920), s. 40-41.

Kubik W., SJ, Ku dojrzałej osobowości..., w: Ku pełni człowieczeństwa, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, s. 5-8.

Marek Z., SJ, Wychować do wiary, Kraków 1996.

The Characteristics of Jesuit Education. Acta Romana Societatis Jesu, vol. XIX, fasc. III, Roma 1986, s. 770-832 (Tłumaczenie na język polski: Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, Kraków 1989).