P

 

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII

 

 • (współautor), Jezus uczy i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 1999, ss. 274.

 • (współredaktor oraz współautor), Jezus uczy i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 1999, ss. 628.

 

 • (współautor), Jezus działa i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 2000, ss. 256.

 • (współredaktor oraz współautor), Jezus działa i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 2000, ss. 602.

 

 • (współautor), Jezus prowadzi i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 2001, ss. 247.

 • (współredaktor oraz współautor), Jezus prowadzi i zbawia. W drodze do Emaus, Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, Wydawnictwo WAM 2001, ss. 424.

 

 • (współautor), Zaproszeni przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik do religii dla klasy IV, Wydawnictwo WAM 2002, ss. 243.

 • (współautor), Zaproszeni przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV, Wydawnictwo WAM 2002.

 

 • (współautor), Obdarowani przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik do religii dla klasy V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 250.

 • (współautor), Obdarowani przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

 

 • (współautor), Przemienieni przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik do religii dla klasy VI, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 267.

 •  (współautor), Przemienieni przez Boga. Drogi Przymierza, Podręcznik metodyczny do religii dla klasy VI, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

 

 • (współautor), W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia (1), Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 235.

 • (współautor), W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia (1), Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

 

 •  (współautor), W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia (2), Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 235.

 •  (współautor), W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia (2), Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

 

 • (współautor), W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia (3), Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 263.

 • (współautor), W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia (3), Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, wydanie II zmienione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

 • (współautor), Obdarowani przez Boga. Drogi przymierza, Zeszyt ucznia klasy V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 135.

 • (współautor), Zaproszeni przez Boga. Drogi przymierza, Zeszyt ucznia klasy IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 148.

 

 • Za rękę z Jezusem. Szczególnie umiłowani. Materiały pomocnicze do katechezy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, pod red. M. Alberskiej, ks. J. Mółki SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss.134 + 46 karty pracy.

 

 • Drogi Przymierza. Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 212.

 • Drogi Przymierza. Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 143.

 • W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 216.

 • W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 172.

 • W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Zeszyt ucznia do religii dla I klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 105.

 • Drogi świadków Chrystusa. W Kościele, Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 186.

 • Drogi świadków Chrystusa. W Kościele, Notes ucznia dla I klasy liceum i technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2012, ss. 126.

 

 • Drogi Przymierza. Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla V klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 181.

 • Drogi Przymierza. Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 154.

 • Drogi Przymierza. Obdarowani przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla V klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 114.

 • W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 160.

 • W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 224.

 • W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia. Zeszyt ucznia do religii dla II klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 127.

 • Drogi świadków Chrystusa. W świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 144.

 • Drogi świadków Chrystusa. W świecie. Notes ucznia dla II klasy liceum oraz II i III technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 118.

 

 • Drogi Przymierza. Przemienieni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 148.

 • Drogi Przymierza. Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 160.

 • Drogi Przymierza. Przemienieni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 121.

 • W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 144.

 • W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 218.

 • W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia do religii dla III klasy gimnazjum. W komplecie multimedialny podręcznik ucznia, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 119.

 • Drogi świadków Chrystusa. W rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy liceum oraz IV technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 108.

 • Drogi świadków Chrystusa. W rodzinie. Notes ucznia dla III klasy liceum oraz IV technikum, Komitet redakcyjne: Zbigniew Marek SJ (przewodniczący), Andrzej Hajduk SJ, Janusz Mółka SJ, s. Anna Walulik CSFN, Wyd. WAM, Kraków 2014, ss. 107.