WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Wychowawca i społecznik, „Horyzonty Wiary” 10(1999)1, s. 73-81. 

Skuteczność i efektywność wychowania domagają się nieustannego potwierdzenia w codziennym życiu. Nawet doskonałe teorie, wzniosłe pragnienia i zamierzenia pozostają płonne bez zweryfikowania ich w praktyce. Przykładem respektowania tych postulatów jest między innymi działalność ks. Mieczysława Kuznowicza SJ. Charakteryzowały ją troska o rozwój intelektualny oraz formacja religijna. Poniżej omówimy niektóre sposoby realizacji tych założeń.

Adres:

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

 

Telefon:

(+48) 12 423-44-89
 

Copyright © 2013 by Janusz Mółka. Wszelkie prawa zastrzeżone.